ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΚΟΥΡΑ
Αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών!


Εμπιστευθείτε την εταιρεία ΣΚΟΥΡΑ, για γεωτρήσεις νερού και γεωθερμίας στην Αττική. Ο άρτιος εξοπλισμός, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η επιστημονική μας κατάρτιση είναι οι παράμετροι που μας καθιστούν ικανούς να παράσχουμε αξιόπιστες, αλλά και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις στους πελάτες μας. Είμαστε, πάντα, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας για διάνοιξη γεώτρησης, διεκπεραιώνοντας, επιτυχώς, όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε -από τα πιο απλά έως τα πλέον απαιτητικά. Εκπονούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες για το σημείο της Αττικής που θέλετε να ανοίξετε τη γεώτρησή σας και σας προτείνουμε τη βέλτιστη δυνατή και άκρως αποτελεσματική λύση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί γεωτρήσεων.

Αντικείμενο της εταιρείας ΣΚΟΥΡΑ είναι η ΓΕΩΤΡΗΣΗ,
δηλαδή η διάτρηση του εδάφους για οποιοδήποτε σκοπό,
ενώ ειδικεύεται στις γεωτρήσεις νερού και γεωθερμίας, στην Αττική


Γεωτρήσεις ΣκούραΑπό το 1992. . .


Έργα Γεωτρήσεων & Γεωθερμίας


Ζητήστε μας Προσφορά, Σήμερα! +30 210 2920096